Τα Νέα :

2016  Festival Petit Paris d’Athènes– Athens (Greece) by  Athens Art Network (Member of the Athens Art Network and Curator of the exhibition)

Από τον Μάρτιο 2016 μερικοί από τους πίνακες μου εκτίθενται στην Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, μέχρι και τα μέσα του Ιουνίου (2016).

1white2 2white2 3white3 4-white 5-white 6-white 7-white 8-white 9-white